top
Thép hình I
Mã SP
Giá: Liên hệ
Quy Cách Thép Hình I 
Thép hình chữ I (I cầu tục - I- Beams)
 Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn .
H (mm)  B (mm)  t1(mm)  t2 (mm)  L (m)  W (kg/m) 
150  75  5.5  9.0  6/12  17,1
200  100  7.0  10.0  6/12  26.0 
200 150 9 16 6/12 50,4
250  125  7.5  12,5 12  38,3
250 125 10 19 12  55,5
300  150  8.0  13 12  48,3
300  150  10.0  18,5 12  65,5
300  150  11,5 22 1/12 76,8
350  150  9 15 12  58,5
350  150  12.0  24 12  87,2
400  150  10 18 12  72
400  150  12.5  25.0  12  95.8 
450  175  11 20 12  91,7
450  175  13 26 1/12 115
600  190 13 25 12  169,4
600  190 16 35 12  224,5
BÌNH LUẬN & CHIA SẺ
Đang tải bình luận,....
Sản phẩm đã xem